Hrací příspěvky (green fee)

se platí před nebo po hře v klubovně Červená hájenka obsluze hřiště.

Členské a roční příspěvky

se hradí na klubový účet nebo v klubovně.

 

Číslo bankovního účtu: 107-1307890217/0100 Komerční Banka a.s.

Kontakt

OBSLUHA HŘIŠTĚ 1.ČG&CC KRÁSNÝ DVŮR Červená Hájenka 439 72 Tel.: p. Večerka: 777 234 006, p. Preislerová: 777 851 056 rytzko@volny.cz